Plezier in bewegen voor kinderen met een ongezond gewicht

HeusFit & inBalanz

Kinderen met overgewicht zijn een sterk groeiend probleem in Nederland. Het overschot aan calorieën-inname en de verminderde lichamelijke activiteit leiden tot overgewicht en een toename in chronische aandoeningen. In 2018 had bijna 11,9 procent van de 4- tot 12-jarigen en 11,6 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht.

Overgewicht brengt gezondheidsproblemen met zich mee; het veroorzaakt op lange termijn hart– en vaatziekten en diabetes mellitus type II (suikerziekte). Bovendien brengt overgewicht uiteindelijk ook enige versnelling van de lengtegroei met zich mee, wat gepaard gaat met een vervroegde puberteit en sluiting van groeischijven. Ook kan overgewicht leiden tot verminderd plezier in bewegen.

Heeft (één van) jouw kind(eren) een ongezond gewicht? Dan kunnen wij je helpen!

We helpen jou en je kind(eren)  op verschillende manieren: met een leefstijlcoach, kinderfysiotherapeut, diëtist en/of kinder-/systeemtherapeut die een programma speciaal voor jullie ontwikkelt, zodat jullie deze uitdaging samen met je kind(eren) aan kunnen gaan. Deze aanpak zorgt ervoor dat je kind(eren) weer een gezonder lichaam hebben,  een betere kwaliteit van leven en dat hun conditie verbetert.

TOPfit, dat ben ik!

In samenwerking met Topfysiotherapie praktijk Drunen gaan jullie aan de slag met een gezonde leefstijl. De kinderen gaan weer met plezier bewegen, werken aan hun zelfvertrouwen en jullie gezin leert wat goed voor jullie is wat betreft voeding en bewegen.

Voor wie
Het Topfit-programma is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders/verzorgers die binnen de Gemeente Heusden wonen.

Wat ga je doen?
Op een leuke manier maken jullie kennis met gezonde voeding en leuke manieren van bewegen. Kinderen krijgen weer plezier in bewegen, werken aan meer zelfvertrouwen en het gezin wordt bewust gemaakt van het belang van de juiste eet- en beweeggewoontes.

Doelen van het programma kunnen zijn:
• Verandering van het beweeggedrag;
• Verandering in het eetgedrag;
• Verbeteren van fitheid;
• Afname/stabilisatie van gewicht;
• Verandering in het totale gedrag van je kind, zodat je kind zich lekker in het lijf voelt.

Wie helpen jou?
Merne Muskens, leefstijlcoach, is de verbindende factor gedurende het traject. Het eerste aanspreekpunt voor kind, ouders en zorgverleners. Zij ziet erop toe dat afspraken aansluiten op de wensen/behoeften van het gezin. Merne zal ouders en kinderen gedurende één jaar lang op maat begeleiden, onder andere door het afleggen van huisbezoeken. Samen gaan we kijken hoe we bewegen en eten nog gezonder en leuker kunnen maken.

Plezier in bewegen
Ingrid van den Berg, kinderfysiotherapeut, geeft de beweeglessen op het Gezondheidscentrum in Drunen. De beweeglessen worden één keer per week gegeven en zijn afgestemd op het beweegniveau van uw kind. Tijdens deze beweeglessen wordt er vooral aandacht besteed aan het plezier krijgen in sporten en bewegen. Ook wordt getraind om uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren door middel van conditie- en functionele krachttraining. Indien gewenst wordt in samenwerking met Stichting de Schroef gekeken naar een geschikte sport voor uw kind, zodat uw kind de overstap kan maken naar een sportvereniging.

Voedingsexpert
Eline Das, kinderdiëtist van Diëtistenpraktijk de Langstraat, leert je over de Schijf van Vijf en leert je hoe onze spijsvertering werkt. Welke producten zijn een gezonde keuze? Welke producten kun je beter bewaren voor bijzondere gelegenheden? Wat is de goede aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een kind van mijn leeftijd? Vakantie? Feestje? Sinterklaas? Hoe ga je daarmee om?! Samen stellen we doelen op het gebied van voeding, gezondheid en gewicht. Het kind maakt afspraken met ouders en na afloop van het TOPfit, dat ben ik! programma is het kind samen met ouders de voedingsexpert en kun je antwoord geven op vele voedingsvragen!

Gedrag
Monique van Hattum, systeemtherapeut en kindertherapeut, biedt begeleiding in de gezinssituatie en werkt aan de gezinsdynamiek. Kinderen kunnen hun emoties weg eten vanuit verlies en verdriet of een andere reden. De kindertherapeut zal je leren om naar jezelf te kijken dat je mag zijn wie je bent! Er worden samen oefeningen gedaan om gevoelens te leren uiten en de sociaal-emotionele weerbaarheid te vergroten.

Wilt u meer weten over het programma of wilt u een afspraak maken, neemt u contact op met Merne Muskens: bel 0416-376575 of mail m.muskens@fysiodrunen.nl.

Balanz4Kidz

In samenwerking met Gymnastiekvereniging Inion Heusden en Stichting de Schroef gaan jullie aan de slag met een gezonde leefstijl. Ook hier gaat het om het plezier tijdens het bewegen, gezonde voeding, verhogen van zelfvertrouwen en als gezin gezond bezig te zijn.

Voor wie?
Dit programma is voor kinderen met overgewicht in het basis- en voortgezet onderwijs. Ouders zijn uiteraard ook erg belangrijk om samen met hun kind de strijd tegen overgewicht aan te gaan.

Wat ga je doen?
Tijdens dit programma maken de kinderen kennis met sport en spel. Ze werken aan hun zelfvertrouwen, hun conditie, leren meer over gezonde voeding, leren van elkaar en vergroten hun sociale vaardigheden.

Wie helpt jou?
De kinderfysiotherapeuten Ellen Vlugt en Riëtte van Beerendonk staan voor je klaar. Je kunt met één van hen een afspraak maken of informatie opvragen via:

Kinderfysiotherapie Heusden-Vlijmen-Veen
Steenweg 4, 5256 KA Heusden
Tel: 0416 820 256 of 0416 661 234

FysioCompany Station
Stationsstraat 26, 5151 HB Drunen
Tel: 0416 375 753

kinderfysiotherapieheusdenveen@gmail.com
r.v.beerendonk@fysiocompany.nl

Wanneer?
Het programma vindt plaats buiten schooltijden. In Heusden op dinsdagmiddag bij De Kubus en op donderdagmiddag bij de Fysiotherapie in Oud-Heusden. In Veen kun je op woensdagmiddag terecht in de gymzaal (Hardenbergh 2a) en op vrijdagmiddag bij de Fysiotherapie (WAAR???) Gemiddeld zie je elkaar ……. keer per week/maand voor een periode van ……??

Kosten
Een deel van de kosten wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Je moet dan wel een verwijzing van de huisarts hebben. De overige kosten voor deelname aan het programma moet je zelf betalen.

Vergoedingen

Programma TOPfit, dat ben ik!
Er is een eigen bijdrage voor dit programma. De eigen bijdrage bedraagt €10,- per maand voor 12 maanden. Als u in het bezit bent van een HeusdenPas geeft u dit van te voren aan.

Leefstijlcoach
Wordt volledig vergoed vanuit gemeente Heusden.

Kinderfysiotherapeut
Bij een medische indicatie krijgen kinderen onder de 18 jaar maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering.

Diëtist
Eerste 3 uur wordt vergoed vanuit de basisverzekering daarna kan het bekostigd worden vanuit de aanvullende verzekering. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben en u bent over uw basisverzekering heen dan bedragen de kosten €30,-  voor 30 minuten en €15,- voor 15 minuten.

Systeem- / kindertherapeut
De therapie kan vergoed worden door een aanvraag te doen bij Bijeen Heusden of een verwijzing via het medisch domein. Beide verlopen dan via een beschikking jeugdwet indicatie. Daarnaast wordt de therapie ook (gedeeltelijk) vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent door uw zorgverzekering en voorwaarden.

Kijk voor meer informatie op de website over vergoedingen

Verwijsbrief
Veelal worden kinderen doorverwezen vanuit de (jeugd) arts of specialist. Hebt u geen verwijzing maar wilt u uw kind toch graag opgeven voor Topfit!, neem dan contact met ons op.