Plezier in bewegen voor kinderen met een ongezond gewicht

HeusFit & inBalanz

Kinderen met overgewicht zijn een sterk groeiend probleem in Nederland. Het overschot aan calorieën-inname en de verminderde lichamelijke activiteit leiden tot overgewicht en een toename in chronische aandoeningen. In 2018 had bijna 11,9 procent van de 4- tot 12-jarigen en 11,6 procent van de 12- tot 16-jarigen overgewicht.

Overgewicht brengt gezondheidsproblemen met zich mee; het veroorzaakt op lange termijn hart– en vaatziekten en diabetes mellitus type II (suikerziekte). Bovendien brengt overgewicht uiteindelijk ook enige versnelling van de lengtegroei met zich mee, wat gepaard gaat met een vervroegde puberteit en sluiting van groeischijven. Ook kan overgewicht leiden tot verminderd plezier in bewegen.

Heeft (één van) jouw kind(eren) een ongezond gewicht? Dan kunnen wij je helpen!

We helpen jou en je kind(eren)  op verschillende manieren: met een leefstijlcoach, kinderfysiotherapeut, diëtist en/of kinder-/systeemtherapeut die een programma speciaal voor jullie ontwikkelt, zodat jullie deze uitdaging samen met je kind(eren) aan kunnen gaan. Deze aanpak zorgt ervoor dat je kind(eren) weer een gezonder lichaam hebben,  een betere kwaliteit van leven en dat hun conditie verbetert.

TOPfit, dat ben ik!

In samenwerking met Topfysiotherapie praktijk Drunen gaan jullie aan de slag met een gezonde leefstijl. De kinderen gaan weer met plezier bewegen, werken aan hun zelfvertrouwen en jullie gezin leert wat goed voor jullie is wat betreft voeding en bewegen.

Voor wie
Het Topfit-programma is er voor kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders/verzorgers die binnen de Gemeente Heusden wonen.

Wat ga je doen?
Op een leuke manier maken jullie kennis met gezonde voeding en leuke manieren van bewegen. Kinderen krijgen weer plezier in bewegen, werken aan meer zelfvertrouwen en het gezin wordt bewust gemaakt van het belang van de juiste eet- en beweeggewoontes.

Doelen van het programma kunnen zijn:
• Verandering van het beweeggedrag;
• Verandering in het eetgedrag;
• Verbeteren van fitheid;
• Afname/stabilisatie van gewicht;
• Verandering in het totale gedrag van je kind, zodat je kind zich lekker in het lijf voelt.

Wie helpen jou?
Merne Muskens, leefstijlcoach, is de verbindende factor gedurende het traject. Het eerste aanspreekpunt voor kind, ouders en zorgverleners. Zij ziet erop toe dat afspraken aansluiten op de wensen/behoeften van het gezin. Merne zal ouders en kinderen gedurende één jaar lang op maat begeleiden, onder andere door het afleggen van huisbezoeken. Samen gaan we kijken hoe we bewegen en eten nog gezonder en leuker kunnen maken.

Plezier in bewegen
Ingrid van den Berg, kinderfysiotherapeut, geeft de beweeglessen op het Gezondheidscentrum in Drunen. De beweeglessen worden één keer per week gegeven en zijn afgestemd op het beweegniveau van uw kind. Tijdens deze beweeglessen wordt er vooral aandacht besteed aan het plezier krijgen in sporten en bewegen. Ook wordt getraind om uithoudingsvermogen en kracht te verbeteren door middel van conditie- en functionele krachttraining. Indien gewenst wordt in samenwerking met Stichting de Schroef gekeken naar een geschikte sport voor uw kind, zodat uw kind de overstap kan maken naar een sportvereniging.

Voedingsexpert
Eline Das, kinderdiëtist van Diëtistenpraktijk de Langstraat, leert je over de Schijf van Vijf en leert je hoe onze spijsvertering werkt. Welke producten zijn een gezonde keuze? Welke producten kun je beter bewaren voor bijzondere gelegenheden? Wat is de goede aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor een kind van mijn leeftijd? Vakantie? Feestje? Sinterklaas? Hoe ga je daarmee om?! Samen stellen we doelen op het gebied van voeding, gezondheid en gewicht. Het kind maakt afspraken met ouders en na afloop van het TOPfit, dat ben ik! programma is het kind samen met ouders de voedingsexpert en kun je antwoord geven op vele voedingsvragen!

Gedrag
Monique van Hattum, systeemtherapeut en kindertherapeut, biedt begeleiding in de gezinssituatie en werkt aan de gezinsdynamiek. Kinderen kunnen hun emoties weg eten vanuit verlies en verdriet of een andere reden. De kindertherapeut zal je leren om naar jezelf te kijken dat je mag zijn wie je bent! Er worden samen oefeningen gedaan om gevoelens te leren uiten en de sociaal-emotionele weerbaarheid te vergroten.

Wilt u meer weten over het programma of wilt u een afspraak maken, neemt u contact op met Merne Muskens: bel 0416-376575 of mail m.muskens@fysiodrunen.nl.

Balanz4Kidz

De interventie Balanz4Kidz zorgt ervoor dat kinderen en jongeren met overgewicht of obesitas werken aan een leefstijlverandering, geheel onder professionele begeleiding.

De multidisciplinaire aanpak van 12 maanden zorgt dat kinderen met overgewicht of obesitas keuzes leren maken, leren omgaan met bewegen en voeding en meer zelfvertrouwen krijgen. Ouders/verzorgers worden eveneens begeleid bij deze leefstijlverandering zodat het kind gesteund wordt om de veranderingen daadwerkelijk toe te passen in het dagelijkse leven.

De factoren die de energiebalans beïnvloeden, worden middels het programma aangepakt. Hierdoor komt het leven van het kind weer in balans. Daarom is de naam van de interventie: Balanz4Kidz.

Uitgangspunten zijn:

  • Zelfstandigheid bevorderen
  • Plezier in een gezond en actief leefpatroon
  • Kennismaking met sport en spel
  • Individuele en groepsbegeleiding bij aanleren gezond (eet)gedrag
  • Werken aan zelfvertrouwen
  • Begeleiding bij instromen sportclubs
  • Opbouwen conditie en vergrote uithoudingsvermogen
  • Leren van elkaar, vergroten sociale vaardigheden en uitbreiden sociale contacten

Overgewicht
Overgewicht bij kinderen is een snelgroeiend probleem. Het komt voor bij één op de vijf kinderen. Het gewicht kan verschillende negatieve gevolgen hebben; zo kan het kind doelwit worden van pesterijen, moeite hebben met het kopen van kleding, onzeker worden, minder goed mee doen met sport en hier uiteindelijk ook geen plezier meer in hebben. Ook kan het gewicht (in de toekomst) medische risico's met zich meebrengen.
 
Bij Balanz4Kidz wordt aandacht besteed aan voeding, beweging, emoties en ontwikkeling van uw kind. Uit ervaring en onderzoek is inmiddels bekend dat ook het veranderen van eet- en beweeggedrag door het gehele gezin de grootste kans geeft op blijvend succes.

Wie
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar en jongeren van 13 tot en met 17 jaar met overgewicht of obesitas. Ook hun ouders/verzorgers worden gedurende het traject begeleid. 
 
Wat
Het programma wordt gegeven door een kinderfysiotherapeut, diëtist, psycholoog, turn- en dansvereniging SHJ Drunen en Stichting de Schroef. Alle kinderen worden eerst gescreend door de kinderfysiotherapeut. Op het programma staan fysiofitness lessen, sport- en spellessen, groepsbijeenkomsten over voeding en gedrag, individuele begeleiding door de diëtist en leefstijlcoach en doorverwijzing naar het reguliere sportaanbod.

Om de voortgang van de deelnemers te monitoren vinden gedurende het traject diverse meetmomenten plaats. 
 
Voor aanmelden en informatie:
Riëtte van Beerendonk
Kinderfysiotherapeut
E: r.v.beerendonk@fysiocompany.nl

Fysio©ompany 't Station
Stationsstraat 26, 5151 HB  Drunen
T: 0416 375753
I: www.fysiocompany.nl

TOPfit, dat ben ik! : vergoedingen

Er is een eigen bijdrage voor dit programma. De eigen bijdrage bedraagt €10,- per maand voor 12 maanden. Als u in het bezit bent van een HeusdenPas geeft u dit van te voren aan.

Leefstijlcoach
Wordt volledig vergoed vanuit gemeente Heusden.

Kinderfysiotherapeut
Bij een medische indicatie krijgen kinderen onder de 18 jaar maximaal 18 behandelingen per kalenderjaar vergoed uit de basisverzekering.

Diëtist
Eerste 3 uur wordt vergoed vanuit de basisverzekering daarna kan het bekostigd worden vanuit de aanvullende verzekering. Mocht u geen aanvullende verzekering hebben en u bent over uw basisverzekering heen dan bedragen de kosten €30,-  voor 30 minuten en €15,- voor 15 minuten.

Systeem- / kindertherapeut
De therapie kan vergoed worden door een aanvraag te doen bij Bijeen Heusden of een verwijzing via het medisch domein. Beide verlopen dan via een beschikking jeugdwet indicatie. Daarnaast wordt de therapie ook (gedeeltelijk) vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent door uw zorgverzekering en voorwaarden.

Kijk voor meer informatie op de website over vergoedingen

Verwijsbrief
Veelal worden kinderen doorverwezen vanuit de (jeugd) arts of specialist. Hebt u geen verwijzing maar wilt u uw kind toch graag opgeven voor Topfit!, neem dan contact met ons op.

Balanz4Kidz: vergoedingen

Voor het traject betaal je een eigen bijdrage van € 210,00 (te betalen in één, vier of twaalf termijnen). Deelnemers die in het bezit zijn van een KindPas krijgen 50% korting.  

De gehele beschrijving van de interventie Balanz4Kidz kun je lezen op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Of neem contact op met Debby Beeloo via telefoon 06-30036503 of per mail