Samen werken aan leefstijlverandering

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) CooL.

Wij, Merne Muskens en Sanne Pulles, zijn opgeleid tot leefstijlcoach en lid van Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN).

Andere zorgverleners die bij de begeleiding betrokken kunnen worden zijn een diëtist, een fysiotherapeut of een buurtsportcoach. 

De helft van de volwassen Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft op dit moment overgewicht. Misschien behoor jij tot deze groep en loop je dus meer gezondheidsrisico's dan bij een gezond gewicht op. 

Vaak heb jij er al alles aan gedaan om gewicht te verliezen. Met het programma de GLIsta je er niet alleen voor. Samen maken we een realistisch plan voor blijvende gedragsverandering. Daardoor bereik je een gezonde leefstijl, leer je nieuwe gezonde gewoontes, nemen je gezondheidsklachten af of voorkomen we die en zit je lekkerder in je vel. Voor dit traject is een verwijzing vanuit de huisarts nodig. Wij werken samen met  ZoHealthy.

Voor wie?
Het programma is voor volwassen met een BMI vanaf 30 en voor volwassen met een BMI vanaf 25 in combinatie met een gewicht gerelateerd gezondheidsrisico zoals een verhoogd risico op diabetes type 2 en/of hart- en vaatziekten.  

Vergoeding zorgverzekering
Het programma duurt 2 jaar. De begeleiding bestaat uit 4 individuele gesprekken en 8 groepsbijeenkomsten per jaar. De kosten voor leefstijlcoaching worden volledig vergoed vanuit jouw basisverzekering en hebben geen invloed op je eigen risico. Het programma Overgewicht te lijf staat bekend als Coaching op leefstijl (Cool) of Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). 

De bijeenkomsten zijn op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur, woensdag avond van 19:00-20:30 uur en op vrijdagochtend van 8.00 tot 9.30 uur. 

Wil jij aan de slag met ander gedrag naar een nieuwe gezonde leefstijl?  

Klik op het Zohealthy logo en meld je aan voor een intakegesprek.

Overgewicht te lijf