vragenlijsten & onderzoek

Gezondheidsonderzoek

Gezondheidsonderzoek

Gezondheidsonderzoek

Samenwerken aan een Gezond & Vitaal Nederland
Wilt u in uw organisatie de betrokkenheid van het personeel vergroten?  De vitaliteit en gezondheid van medewerkers bevorderen? Wat is de rol van uw medewerkers hierin? Wilt u daar als werkgever het stuur en de motor van zijn? En daarmee meer grip krijgen op het voorkomen van verzuim, ook op de langere termijn? Dit  alles voor optimale inzetbaarheid van uw medewerkers? Zou het prettig zijn als uw medewerker meer kennis heeft over zijn/haar eigen lichaam en niet pas bij klachten actie wordt ondernomen? Dat is goed om te horen. Een goede gezondheid, betrokkenheid en motivatie van uw medewerkers zijn voor u als organisatie dus belangrijke drijfveren.

 

Het preventief medisch onderzoek

Hoe houdt u uw medewerkers op een gezonde manier optimaal  inzetbaar? Onze aanpak van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), met daarnaast een duurzame opvolging, zal aantoonbaar tot verbetering van de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers leiden.
Bij human4active weten we hoe medewerkers in een veilige omgeving gezond aan het werk zijn en blijven. Wij bieden naast innovatieve uitkomsten, ook wetenschappelijk onderbouwde oplossingen. Een voorbeeld hiervan is ons test- en meetlaboratorium, waarbij wij specialist zijn in het aanbieden van leefstijlprogramma’s en specifieke gezondheidsonderzoeken, u kunt denken aan eerder genoemde PMO’s, keuringen of health checks. Onze aanpak kent ondersteuning van digitaal onderbouwde vragenlijsten, rapportages, vitaliteitportalen.


Onze aanpak levert:
  • Een betrokken werkgever, die medewerkers kan blijven boeien en binden;
  • Gedreven, gemotiveerde en vitale medewerkers die elkaar durven aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid omtrent gezondheid en gedrevenheid;
  • Een helder beeld over de invloed van betrokken werkgeverschap op de vitaliteit en gedrevenheid van uw medewerkers en inzicht in hoe te komen tot een optimale situatie omtrent deze thema’s;
  • Grip op het voorkomen van verzuim;
  • Zelfsturend vermogen aangaande betrokken werkgeverschap en vitale en gedreven medewerkers. De organisatie leert hoe optimale inzetbaarheid kan worden gerealiseerd en wordt bestendigd;
  • Behoud van productiviteit en invloed op bedrijfsresultaten.
 
Wij geloven dat de mens die zich lichamelijk goed voelt, efficiënter werkt en beter presteert. Wij hebben de overtuiging dat gerichte investeringen in gezondheid en vitaliteit van medewerkers zich vanzelf terugbetalen. Organisaties verwachten competente, gezonde en betrokken medewerkers, die kunnen bijdragen in de snel veranderende markt.  De focus op ontwikkeling, gezondheid en kennis over het eigen lichaam zorgt voor tevredenheid onder medewerkers, gedrevenheid, motivatie, een gezonde bedrijfscultuur en biedt daarmee optimale resultaten voor de organisatie.
Wij weten welke investeringen in de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers optimaal kunnen renderen. 
 
 

Meer informatie

Wilt u hier meer over weten of horen wat onze klanten van onze integrale aanpak vinden neem dan gerust contact met ons op. Wij komen graag langs om vrijblijvend van gedachten te wisselen.
Wij bellen u terug
*
*